Šta je Landing Page?

To je JEDNA veb stranica, možda samo početna stranica nekog većeg web sajta.

Ona može biti čak bez menija/navigacije, a može imati meni/navigaciju ka sekcijama, tj. delovima te web stranice.

LANDING u prevodu nazivamo odredišna stranica, to je ona prva na koju nas link dovede,  i može biti da je pojedinačna, tj. samo ta jedna jedina veb stranica koja se u većini slučajeva kreira sa ciljem oglašavanja ili marketinga određenog proizvoda ili usluge. Jedan web sajt može da ima samo landing page, sa mnogo sekcija, kao na primer ovaj moj portfolio.

Drugim rečima, to je mrežno odredište, ciljana stranica, gde potrošač „sleće“ nakon što klikne na link tj. URL i traži dodatne informacije o tome šta se na toj stranici se oglašava (proizvod, usluga, rezime neke osobe ili nekog tima, može da bude i upravo početna stranica nekog bloga, ili čak i celog web sajta itd.)

Kako je napraviti da bude vrlo efikasna?
Najkraći odgovor je Konverzijom i SEO ( Search Engine Optimization).
Postoje vodiči, koji će pomoći da razumete šta je odredišna stranica, za šta se koristi i kako stvoriti vrlo efikasnu odredišnu stranicu za uspeh konverzije.

Šire objašnjenje:

Svi znamo važnost veb stranice za utvrđivanje prisustva nekog brenda na mreži, ali šta ako vlasnik veb stranice želi dalje da napreduje u svom poslu i poveća broj potencijalnih kupaca/klijenata, preporuka i prodaju? Ovo je mesto gde LANDING stranica (u prevodu: odredišna, jedna duža veb stranica, sa nekoliko sekcija) dobro dođe, ali za neke vlasnike preduzeća stvaranje vrlo efikasne LANDING stranice od nule izaziva da ga obliva hladan znoj.

Konačno, odakle i kako da se započne? Šta da se napiše? I kako da se dovrši postupak dizajniranja? Srećom, pomoć je pri ruci, jer postoje veb dizajneri koji će dizajnirati LANDING stranicu!
Oni će budućem vlasniku LANDING stranice tačno objasniti šta je ta LANDING stranica, zašto je potrebna i podeliće najbolje korake koje treba preduzeti da bi mu napravili takvu veb stranicu koja postiže sve ciljeve konverzije, što znači da je glavni cilj da se poveća prodaje proizvoda.
Šta je to što je bitno da se uradi kako bi vlasnici veb stranice povećali stopu konverzija u svojoj online prodavnici?

Šta je konverzija i optimizacija stope konverzija?
U najkraćem: konverzija je pretvaranje posetioca veb stranice u kupce, a stopa konverzije je procenat posetilaca koji prave konverziju.
U slučaju internet prodavnice, stopa konverzije je procenat korisnika koji izvrše kupovinu u online prodavnici. Nije cilj samo da se dovedu korisnici u online prodavnicu, već je cilj da oni kupe proizvode u toj prodavnici. U nekom drugom slučaju stopa konverzija može biti bilo koji drugi poslovni cilj. Evo nekih uobičajnih ciljeva u koje spadaju: tefonski pozivi, prikupljanje klijenata u bazu, kupovina, preuzimanje sadržaja ili bilo šta drugo što spada u poslovni cilj. Može da se koristi Google Anlitytics da bi se pratila stopa konverzija u online prodavnici. Google Anlitytics izračunava stopu konverzije tako što broj zadatih ciljeva (eng. goal conversions) podeli sa brojem sesija i pomnoži sa 100.

Optimizacija online prodavnice za mobilne uredjaje, telefone i tablete:
Dobra optimizacija i ubrzanje internet prodavnice za mobilne uređaje takođe će povećati stopu konverzije.
Kombinacija visoke optimizovanosti za mobilne uređaje, dobar SEO i pozitivno krisničko iskustvo sigurno će dovesti do povećanja stope konverzije.

Da li je „Dizajn“ u veb dizajnu umetnost?

Kada čujete reč Umetnost, šta vam pada na pamet?
Vizuelni elementi koji oduzimaju dah? Lično tumačenje? Potraga za smislom koji vodi do one poželjne ljudske senzacije koju nazivamo “prijatno nejasnim”?

Šta je sa „Veb dizajnom“? Da li dizajn u veb dizajnu izaziva sličan emotivni odgovor,  imajući kovrčavu, lepršavu ili iskrzanu teksturu ili izgled?

Veb dizajn nije ukras, jer ljudi moraju da koriste veb lokaciju da bi nešto uradili.

Umetnost evocira na pitanje „Da li ti se sviđa?“, ali veb dizajn izlazi iz okvira tog pitanja. Veb stranice postoje za rešavanje problema u komunikaciji, marketingu i prodaji.

Veb lokacija dolazi sa osnovnim razumevanjem da će je ljudi koristiti.

Da bi veb lokacija bila veb lokacija, potrebne su ljudske interakcije kao što su:

  • Pretraživanje
  • Kliktanje mišem
  • Kucanje slova
  • Čitanje
  • Pomeranje

Kada ljudi počnu da komuniciraju sa računarima, stvari postaju zbrkane, a posle toga su potrebni principi dizajna interakcije (Izvor) (npr. Ciljevi, upotrebljivost, povratne informacije, sposobnost učenja).
Više o tome možete pročitati ovde.

Share / Podeli

Scroll to Top