Learn Before It’s Too Late!
P.S. Ja učim i danas u svojoj 65-oj. 😃 zauvek znatiželjna u osvajanju novih znanja i ažuriranih softvera.

Od Novembra, 2020. Fiverr Seller

Od Novembra 2021. postigla status LEVEL ONE SELLER